Trimclub - Hartelust

welkom hier

Trimclub hartelust.
Sport en spel onder medische begeleiding.

Secretariaat:
Verwoldelaan 5
6825 EJ Arnhem
Tel. 06-51287307

Arnhem, 31-8-2009

Hartelust, opgericht in 1978, beoogt de conditie van mensen, die hartproblemen hebben, zij het door een hartinfarct, een hartoperatie,hartfalen etc. te verbeteren.
De gedachte hierachter is dat een goede conditie latere hartproblemen kan voorkomen, of in ieder geval mitigeren.
Natuurlijk, de diagnose: hartinfarct, hartfalen, betekent een schok voor de betreffende. Vrijwel altijd komt zoiets volkomen onverwacht. Het werpt je terug op basale instincten. Men is al snel geneigd zich zo min mogelijk in te spannen om het hart niet te belasten. Heel begrijpelijk, maar contraproductief.
Het hart is een spier, die om degeneratie te voorkomen, geregeld oefening behoeft, d.w.z. op regelmatige basis belast dient te worden.
Tijdens de revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis is daar ruim aandacht aan besteed.
Echter, de fysiotherapeuten kunnen u niet voor de rest van uw leven onder hun hoede nemen.
Na relatief korte tijd draagt u zelf verantwoordelijkheid voor uw verdere welzijn.
Dan komt onze vereniging in beeld.
Wij bieden (ex)hartpatiënten de gelegenheid sport en spel te bedrijven als vervolg op de revalidatie in het ziekenhuis.

Men moet zich er wel bewust van zijn dat het uur sport per week, dat wij aanbieden, volgens de huidige inzichten niet voldoende is om uw conditie significant te verbeteren. Wel hopen we te bereiken dat sport en spel u, naastde fysieke voordelen, plezier bezorgen, waardoor de aanzet gegeven wordt tot het leveren van regelmatige inspanning door wekelijks meerdere malen te gaan fietsen, wandelen, zwemmen e.d. naast het uur Hartelust.
Tot zover de overwegingen, die naar ons oordeel ons bestaan rechtvaardigen
Naar de praktijk vertaald zijn de volgende punten relevant en van belang:

We sporten op Valkenhuizen, donderdagavond van 17.30 tot 18.30 uur
of van 18.30 tot 19.30 uur naar keuze.

Hartelust is niet een vereniging waar een specifieke sport wordt bedreven
We bieden een scala van sport- en spelmogelijkheden volgens een vastgesteld schema.
Er zijn altijd bevoegde hulpverleners aanwezig,
die kunnen beschikken over onze eigen AED, bloeddrukmeter, etc.
De activiteiten staan onder leiding van 2 bevoegde sportleidsters.
We zijn niet competitief ingesteld.
Ieder doet mee op eigen niveau.
Tot onze mores behoort dat men rust kan nemen, wanneer nodig of gewenst.
U neemt geheel op eigen verantwoordelijkheid deel aan de verenigingsactiviteiten.
We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid.
Een positief advies van cardioloog en/of fysiotherapeut is vereist.

De contributie bedraagt €16 per maand, bij vooruitbetaling te voldoen.

U kunt ons vinden op webpagina www.trimclubhartelust.nl.
Daarop staan ook de statuten en het huishoudelijk reglement.

Voor nadere inlichtingen kunt u altijd terecht bij:
Gerard Nijdeken Tel: 06-51287307

Mocht u belangstelling hebben voor het lidmaatschap, u bent altijd welkom op donderdagavond (behalve in juli en augustus) op Valkenhuizen, hal 5,
van17.30 tot 19.30 uur, waar u de sfeer binnen onze vereniging kunt proeven.

Aanmelding vooraf is niet vereist.

 

 


Welkom!


Leuk dat je hier bent!

Trimmen of Trimlopen is de meest eenvoudige en tegelijkertijd 
gezondste manier om uw lichamelijke conditie weer op te vijzelen 
en hart, bloedsomloop en het spierstelsel te versterken. 
Belangrijk is dat men regelmatig traint, leeftijd speelt hierbij geen rol. 

 

Uit de gallery

met plezier met plezier